Információs tábla

Szegedi információs rendszer

Az elmúlt években a város közterületein igen nagy számban jelentek meg a különböző reklám, tájékoztató és útba igazító táblák. Néhány forgalmas útszakaszon, kereszteződésben átláthatatlan erdőként zavarják egymást és az eligazodásban információt kereső autóst, járókelőt. Mindezek ellenére a vállalkozások elvitathatatlan és természetes igénye, hogy ügyfeleiket, partnereiket tájékoztassák, útba igazítsák. Ezt a látszólagos ellentmondást oldja fel az egységes információs rendszer, amelynek kiépülése megkezdődött.

Az információs táblák  teljes felépítettségükben 9 db. ún. információs csíkot foglalnak magukban.  A forgalmasabb utcák, terek, esetleg turisztikai célpontok feltüntetésével 3 db. információs csíkon közhasznú információkat közölnek, a további felületeken, hirdetéseket, kereskedelmi információkat tartalmazhatnak. A táblák egységes képet mutatnak, ugyanakkor alkalmasak arra is, hogy hirdetők a kereteken belül tetszőleges felületen, saját arculatuknak megfelelő színt, betűt, grafikát alkalmazva, egyedileg jelenjenek meg.

A táblák kulturált, időtálló kivitele igényességet, a környezet iránti figyelmet sugároz.

Mire jó?

A kereskedelmi információs rendszer mindazon egyéni és társas vállalkozások számára előnyös lehet akik a közterületeken kívánnak hirdetni, tájékoztatni. A táblák egyrészt több helyszínen egymásra épülve alkalmasak iránymegjelölésre, a partnerek bevezető utakról üzletig, telephelyig történő eligazítására, másrészt az egyes cégek tevékenységeinek reklámozására, közzétételére, helyhez nem kötött vállalkozások időtálló hirdetéseinek megjelenítésére.

Miért érdemes?

A rendszert üzemeltetető Szegedi Városkép és Piac Kft. komplex kiszolgálást kínál. A rendszer üzemeltetője szerződésben vállalja a táblák fenntartását, állapotának megőrzését, folyamatos takarítását. Az információs berendezések a közterületi reklám hatékony eszközei. Az itt lakók, a városba érkező idegenek egyaránt  gyorsan átlátják, az eligazodásban szükséges információt e rendszer egyes elemein keresik és  találják meg.

Díjszabás:

A Szegedi Városkép és Piac Kft. üzletpolitikájának célja, hogy az információs rendszer a költségek vonatkozásában is az önálló hirdető berendezések valódi alternatívája legyen. A hirdetési felületek alapegysége 12 cm * 100 cm mérető információs csík, egy adott táblán  nagyobb teret biztosítva több hirdetési felület is igénybe vehető. A hirdetés megjelenésével kapcsolatos költségek az alábbiak:

Egyszeri belépési költség: az igénybe vett információs csík méretének függvénye a díj, melynek elszámolása az első havi bérleti díjban történik. Ez az egy alkalommal jelentkező kiadás a tábla telepítéséhez történő arányos hozzájárulást tartalmazza. A hirdetés megjelenésével kapcsolat szintén egyszeri ráfordítás a feliratok elkészítésével kapcsolatos gyártási kiadások, melyek a terjedelem és a grafika összetettségének függvényében egyedileg alakulnak.

Bérleti díj: havi rendszerességgel jelentkező költség, amely tartalmazza a közterület használat díját, a táblák folyamatos karbantartásának költségeit is. Az információs táblák egy oldalas, a közúti  forgalom irányára merőleges felületeinek  bérleti díjai az alábbiak:

12 cm/db             3.100 Ft +ÁFA/hó

24 cm/db              5.200 Ft +ÁFA/hó

36 cm/db              7.100 Ft +ÁFA/hó

A fentiekkel ellentétes oldalak belépési költség nélkül 66%-os kedvezménnyel vehetők igénybe.

Kedvezmények:
A Szegedi Városkép és Piac Kft. az igénybe vett hirdető berendezések számának, a szerződés időtartamának függvényében a következő kedvezményeket biztosítja:

Mennyiségi kedvezmény:
5 db felett    5 %
10 db felett 10 %
25 db felett  20 %

Időbeni kedvezmény:
2 év     7,5 %
3 év      15    %

Információ, szerződéskötés:

6722 Szeged, Mars tér 22.
Tel: +36 62 471 397

E-mail farkas.orsolya@szvp.hu