Nyereményjáték

 Mennyire ismered Szegedet? Kvízjáték Kattints ide a kitöltéshez!

Leírás, részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató 

1. Általános rendelkezések 

A „Mennyire ismered Szegedet?” (továbbiakban: „Játék”) szervezője a Szegedi Városkép és Piac Kft. székhely: 6722 Szeged, Mars tér „M” pavilon., továbbiakban: „Szervező”. 

2. A Játék leírása, nyeremény és részvételi feltételek 

A Szervező 2020. október 15. és 22. között a Mennyire ismered Szegedet? Elnevezésű, 10 kérdésből álló kvíz játékot tesz közzé a www.szvp.hu oldalán a szeged.hu weboldalon pedig a Játékra való felhívást az alábbiakban meghatározott játékszabályok alapján. A Játék “Mennyire ismered Szegedet? kvízjáték” címmel jelenik meg az oldalon. 

A felhasználóknak a játékfelhívás alapján 2020. október 15-től 2020. október 22-ig van lehetőségük arra, hogy a kérdésekre válaszoljanak. 

A felhasználók a hozzászólásuk közzétételével egyúttal elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott játékra, és részt vesznek a játékban. A nyereményjáték 2020. október 22-én 24:00 órakor zárul. A 2020. október 22.-én 24:00 óra után érkező megoldások már nem vesznek részt a játékban. Szervező 2020. október 26-án kisorsol 10 db páros belépőt a szegedi Móra Ferenc Múzeumba illetve 10*6 db Szeged címeres boros poharat a játékosok között. A nyerteseket a nyereményről e-mailben és/vagy telefonon értesítjük. 

Nyeremény 

10 db Móra Ferenc Múzeum Sétálójegy páros belépőt és 10* 6 db Szeged címeres boros pohár. 

Részvételi feltételek 

A Játékban csak 16 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. Egy játékos csak egyszer regisztrálhat a játékban. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott feladatok teljesítése, és jelen Játékszabályzat elfogadása és betartása. 

3. Kizárások 

A Játékban nem vehetnek részt a Szegedi Városkép és Piac Kft. alkalmazottai, továbbá a Játék szervezésében részt vevő harmadik személlyel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon. 

A Játékkal kapcsolatos bármilyen kérdésben vagy panasz esetében az szvp@szvp.hu email-címen nyújtunk felvilágosítást. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a teljes időtartam alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és az SZVP adatkezelési tájékoztatójában foglaltak automatikus elfogadását jelenti (lásd 8. pont). 

4. A játék időtartama 

A Játék 2020. október 15-én indul, és 2020. október 22-én 24:00 órakor zárul. 

5. A nyertes kiválasztása 

A telitalálatos tesztek kitöltői közül kerülnek ki a nyertesek. A beküldők között a Szervező 2020. október 26-án kisorsol 10×2 nyertest. Az eredményhirdetést követően a nyerteseket a megadott email címükön értesítünk, privát üzenetben, illetve ha a tesztlapon adott meg telefonszámot azon is értesítjük. 

6. A nyeremények átvételének feltételei 

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyertesekkel a megadott e-mailen keresztül felvesszük a kapcsolatot, mert a nyeremény postai úton történő eljuttatásához, a nyertesek postacímének pontos adataira van szükség, a felkéréstől számított 10 munkanapon belül. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért. A kiértesítés után a nyereményt személyes úton is átvehetik nyerteseink a 6722 Szeged, Mars tér „M” pavilon cím alatt. 

7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések 

A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának esetleges postai költségei a Szervezőt terhelik. 

8. Adatkezelés 

A játék adatfeldolgozója a lebonyolítója a Szegedi Városkép és Piac Kft. (a továbbiakban: SZVP), székhely: 6722 Szeged, Mars tér „M” pavilon Nyereményjátékban való részvétellel a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett az SZVP kezelje. A SZVP az adatokat bizalmasan, a Játék által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a Játékos hozzájárulása nélkül nem adja ki. A SZVP részletes adatkezelési tájékoztatója ezen a linken tekinthető meg: https://szvp.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ 

9. Felelősség kizárása 

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Amennyiben a nyertes felhasználó a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. 

A Játékkal kapcsolatban a felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játék során a jogszabályt sértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. 

Szeged, 2020. október 14. 

Szegedi Városkép és Piac Kft.